Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS)
De SDS (www.stichtingdienstverleningserviceflats.nl), opgericht in 1994, is verantwoordelijk voor de aansturing van de dienstverlening. SDS is een landelijke organisatie voor dienstverlening in serviceflats en heeft verspreid over heel Nederland tientallen serviceflats onder haar beheer. SDS is een professionele organisatie met een eigen technische dienst, administratieservice, centrale inkoopafdeling en heeft een brede ervaring in het organiseren en besturen van serviceflats. De SDS wil een woonomgeving bieden die senioren in staat stelt onderdeel van de sa-menleving te zijn en, zo lang als mogelijk c.q. wenselijk is, zelfstandig te blijven wonen. Hierbij zijn het leefplezier en de zelfstandigheid van de bewoner belangrijk. Wonen, welzijn en zorgbehoefte zal zo veel mogelijk in samenhang benaderd worden, maar met de mogelijkheid van gescheiden (modulaire) levering door derden. In de visie van SDS omvat seniorenhuisvesting meer dan een comfortabele plek om te wonen. Senioren moeten ook een beroep kunnen doen op een goed georganiseerd pakket van diensten en zorg. Met haar jarenlange expertise kan SDS hierbij een belangrijke rol vervullen.
Adres:


Email:

Telefoon:
1e Tieflaarsestraat 15
4182 PC Neerijnen

info@stichtingdienstverleningserviceflats.nl

0345 – 56 86 16
© Copyright Cronestein.nl - Sitemap - Design en website door: Web Revolutions