Service en kosten
Servicekosten per maand per 1 juli 2017 van de 5 hoofdcategorieën:
Type aantal Servicekosten per maand Eigenaarsbijdrage VVE per maand (geldt niet voor huurders)

A1 55   64 € 242,28 €   112,-
A2 11   67 € 245,07 €   117,25
B1 11 101 € 276,30 €   176,75
B2 11   84 € 260,64 €   147,-
C 11 124 € 297,36 €   217,-

Basis servicepakket
Het verplichte basis service-pakket, waarvan de hoogte van de servicekosten afhankelijk is van de grootte van het appartement, is voor alle bewoners gelijk, ongeacht of zij huurder of eigenaar/bewoner zijn.

De diensten van het nieuwe basis service-pakket bestaan uit:
 • tuinonderhoud;
 • onderhoud algemene ruimten, installaties en gezamenlijke inventaris;
 • glasbewassing buitenzijde en binnenzijde algemene ruimten;
 • schoonmaak algemene ruimten;
 • levering elektriciteit en water in de algemene ruimten en kantoorruimte;
 • centrale communicatiemiddelen;
 • volledige administratie inzake de dienstverlening en ten behoeve van de VVE;
 • alle zaken die met het beheer van het gebouw te maken hebben;
 • afrekening individuele verwarmingskosten;
 • personeel ten behoeve van de dienstverlening waaronder tenminste huismeester- en schoonmaakdiensten;
 • gebruik van de logeerkamer tegen betaling van de kostprijs;
 • assurantiekosten, waaronder in elk geval een glasverzekering, een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en een inboedelverzekering van de kantoorinrichting en gemeenschappelijke ruimten;
 • tweemaal per week ophalen huisvuil en oud papier;
 • het gebruik van de algemene ruimten door de eigenaren en huurders/gebruikers voor bewonersactiviteiten;
 • al hetgeen verder nodig of nuttig is voor het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, zulks naar het oordeel van het bestuur VvE, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Het basis service-pakket is voor alle bewoners (huurder dan wel eigenaar) verplicht tegen een “all-in” prijs variërend van €242,28 voor het appartement van 64 m² tot €297,36 voor het grootste type appartement (124 m²) per maand (prijs-peil 1 januari 2017). Als een appartement leeg staat dan komen deze kosten voor rekening van de eigenaar. De servicekosten kunnen jaarlijks per 1 januari aangepast worden.

© Copyright Cronestein.nl - Sitemap - Design en website door: Web Revolutions